Get Adobe Flash player

ABA2019

Thực hiện 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, chính sách bảo hiểm y tế nói chung, bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên nói riêng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, phát triển kinh tế của tỉnh.

Tính đến 31/2/2018, tổng số học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đạt 98,41% so với số học sinh, sinh viên thuộc diện phải tham gia bảo hiểm y tế. Kết quả này không đạt chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra. Hiện còn gần 2%, tương đương khoảng 5.900 em học sinh, sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế, làm ảnh hưởng lớn đến việc chăm sóc sức khoẻ cho các em, những chủ nhân tương lai của đất nước. Có nhiều nguyên nhân khác nhau, đặc biệt là các nguyên nhân chủ quan dẫn đến số lượng học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế chưa đạt chỉ tiêu theo lộ trình do Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra.

Để kịp thời khắc phục những tồn tại nêu trên, đồng thời thực hiện nghiêm Luật Bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các em học sinh, sinh viên.

Ngày 08/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã có văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế cho Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh trong năm học 2019 - 2020, thực hiện đạt 100%. Phối hợp với các ngành Bảo hiểm xã hội, Sở Y tế và các đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó chỉ đạo các trường học sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phí trích lại cho y tế trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh theo quy định. Hàng năm tổ chức tổng kết đánh giá công tác bảo hiểm y tế học sinh để làm cơ sở xét thi đua, khen thưởng.

Đối với Sở Y tế, quan tâm chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về khám chữa bệnh và quản lý bảo hiểm y tế. Chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn cho Trạm Y tế xã, phường, thị trấn phối hợp các tổ chức có liên quan tại địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh về chính sách, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Phối hợp ngành Giáo dục và Đào tạo củng cố và phát triển y tế trường học theo quy định của Bộ về hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học; thực hiện tốt công tác khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên đầu cấp.

Đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh, chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách bảo hiểm y tế đối với phụ huynh và học sinh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm phát triển đối tượng học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Chính quyền các xã, phường, thị trấn, các trường học trong công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh và học sinh, sinh viên hiểu rõ lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế; đồng thời đề ra các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn. Cung cấp kịp thời các ấn phẩm tuyên truyền, xây dựng kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện, phát động thi đua, khen thưởng các đơn vị làm tốt công tác vận động; thực hiện tốt công tác thu và phát hành thẻ bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi cho học sinh, sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế…

Theo TGAG

lich-cup-dien

Logo hội viên

BKAGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitech

GoldenCityAnGiangCaLinhKhoMialienhe-quangcao

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthcKienNghiDN3ttvtvttdn

Lượt truy cập

15509322
Hôm nay
Tất cả
6682
15509322