Get Adobe Flash player

2017

Bài viết

Giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 24.000 tỷ đồng

Một trong những trọng tâm của ngành Lâm nghiệp năm 2015 là xây dựng những mô hình có giá trị cao để chuyển rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn cùng với liên kết theo chuỗi để tạo ra những cánh rừng lớn, có chất lượng cao hơn, nâng cao năng suất và thu nhập của những người trồng rừng.

Báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT tại hội nghị tổng kết lâm nghiệp năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 cho thấy: Năm 2014, các chỉ tiêu về lâm nghiệp đều đạt cao hơn so với năm 2013, giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt khoảng 24.000 tỷ đồng; tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 7,09%.

Kim ngạch xuất khẩu lâm sản, kể cả lâm sản ngoài gỗ đạt 6,3 tỷ USD, tăng 14% so với năm 2013; độ che phủ của rừng năm 2014 ước đạt 41,5%.

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng, toàn ngành đã trồng được gần 220.000ha rừng tập trung, đạt 105% kế hoạch năm; hoàn thành kế hoạch trồng cây phân tán với 56 triệu cây và khoanh nuôi tái sinh rừng đạt 379.000ha…

Kết quả nổi bật trong năm là triển khai tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp. Tổng cục đã trình Bộ NN&PTNT ban hành kế hoạch hành động, qua đó, tạo sự chuyển biến lớn trên thực tiễn triển khai thông qua việc sử dụng giống cây lâm nghiệp có chất lượng cao, đề xuất được phương án giảm tỷ trọng dăm gỗ xuất khẩu; chuyển đổi sang trồng rừng thâm canh gỗ lớn và chuyển hóa rừng trồng kinh doanh gỗ nhỏ sang gỗ lớn, đóng góp quan trọng vào giá trị xuất khẩu lâm sản và mang lại giá trị cao cho người trồng rừng...

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cho biết: Năm 2015, toàn ngành Lâm nghiệp trọng tâm tập trung thực hiện đồng bộ 4 chương trình phục vụ tái cơ cấu.

Cụ thể là nâng cao năng suất giá trị của rừng trồng, và rừng sản xuất; kiên quyết xử lý và sẽ kiểm soát chặt chẽ những hành vi vi phạm đối với rừng tự nhiên.

Bên cạnh đó là xây dựng những mô hình có giá trị cao để chuyển rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn cùng với liên kết theo chuỗi để tạo ra những cánh rừng lớn, có chất lượng cao hơn, nâng cao năng suất và thu nhập của những người trồng rừng.

Năm 2015, ngành Lâm nghiệp đặt mục tiêu phấn đấu thực hiện giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 25.000 tỷ đồng; tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp từ 7% đến 7,2%; tỷ trọng giá trị sản xuất của lâm nghiệp trong giá trị sản xuất nông lâm thủy sản từ 3,9 đến 4%; kim ngạch xuất khẩu lâm sản 6,7 tỷ USD; độ che phủ rừng 42%.

Theo Chinhphu.vn

lich-cup-dien

GoldenCityAnGianglienhe-quangcaolienhe-quangcao

Liên kết Website

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthcKienNghiDN3ttvtvttdn

Lượt truy cập

7089470
Hôm nay
Tất cả
5300
7089470