Ban Kiểm tra

Trưởng ban

Ông Nguyễn Ngọc Xuân

GĐ HTX Vận tải Thủy bộ Đoàn Kết

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DĐ: 0982 827 772 / 0912 837 772

Ủy viên

Ông Nguyễn Thanh Dũng

GĐ Cty TNHH MTV Khánh Toàn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DĐ: 0913 688 999

Ủy viên

Bà Trần Thị Kim Em

GĐ DNTN Hồng Phát

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DĐ: 0914 932 938