Thông báo Tuyển sinh cao học lần 2, năm 2016 tại Trường Đại học An Giang

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cho tỉnh An Giang và các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long;

Được sự cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Trường Đại học An Giang phối hợp với Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế tổ chức tuyển sinh đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ 2016 các ngành sau:

(1) Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học.

(2) Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học.

(3) Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Địa lý.

(4) Quản lý giáo dục.

Chi tiết xem tại đây.

Theo AGU