Get Adobe Flash player

Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Quốc hội vừa ra Nghị quyết kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016.

Xem thêm:  Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP Hà Nội

Quốc hội ban hành Nghị quyết số 115/2020/QH14 về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.

Xem thêm:  Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP Hà Nội

Thủ tục lĩnh vực điện, nước sẽ thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Ngày 16-6, UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Phương án thực hiện tiếp nhận và trả kết quả đối với thủ tục về lĩnh vực điện, nước tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang.

Xem thêm: Thủ tục lĩnh vực điện, nước sẽ thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

12 Luật có hiệu lực từ 1/7/2020

Từ ngày 1/7/2020, 12 Luật sẽ có hiệu lực như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Giáo dục năm 2019; Luật Thư viện;...

Xem thêm: 12 Luật có hiệu lực từ 1/7/2020

Đề xuất bổ sung quy định về truy thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bổ sung quy định về thời điểm áp dụng giá tính tiền đối với trường hợp truy thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Xem thêm:  Đề xuất bổ sung quy định về truy thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

lich-cup-dien

Logo hội viên

BKAGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitech

GoldenCityAnGiangCaLinhKhoMialienhe-quangcao

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthc2KienNghiDN3ttvtvDNCongCP

Lượt truy cập

18206591
Hôm nay
Tất cả
17663
18206591