Đề xuất sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện và phù hợp với thực tiễn.

Xem thêm:  Đề xuất sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng

Kéo dài thời hạn thực hiện chính sách tinh giản biên chế đến hết năm 2030

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 31/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Xem thêm:  Kéo dài thời hạn thực hiện chính sách tinh giản biên chế đến hết năm 2030

Dự thảo quy định chi tiết Luật Cư trú

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú.

Xem thêm:  Dự thảo quy định chi tiết Luật Cư trú

Sửa quy định về xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng CSXH

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 8/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem thêm:  Sửa quy định về xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng CSXH

Đề xuất về quản lý thuế đối với kinh doanh thương mại điện tử

Tại dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Bộ Tài chính đề xuất quy định mới về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số.

Xem thêm:  Đề xuất về quản lý thuế đối với kinh doanh thương mại điện tử

Tin mới nhất

AtalinkGoldenCityAnGiangCaLinhKhoMia

lich-cup-dien

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthc2KienNghiDN3ttvtvDNCongCP

Logo hội viên

HD GroupAGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitechBK

Lượt truy cập

27445454
Hôm nay
Tất cả
6934
27445454