Lấy ý kiến nhân dân về quy trình đăng ký cư trú

Bộ Công an đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định về quy trình đăng ký cư trú.

Xem thêm:  Lấy ý kiến nhân dân về quy trình đăng ký cư trú

Quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả Trục liên thông văn bản quốc gia

Văn phòng Chính phủ đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Trục liên thông).

Xem thêm:  Quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả Trục liên thông văn bản quốc gia

Đề xuất đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng không phụ thuộc địa giới hành chính

Văn phòng Chính phủ đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (Đề án).

Xem thêm:  Đề xuất đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng không phụ thuộc địa giới...

Sở Kế hoạch và Đầu tư có từ 1-3 Phó Giám đốc

Đây là đề xuất tại dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành và biên chế công chức ngành Kế hoạch, đầu tư và Thống kê đang được lấy ý kiến góp ý của nhân dân.

Xem thêm:  Sở Kế hoạch và Đầu tư có từ 1-3 Phó Giám đốc 

Từ 1/4/2021, kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán theo quy định mới

Từ 1/4/2021 việc kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán được thực hiện theo quy định mới tại Thông tư số 09/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Xem thêm:  Từ 1/4/2021, kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán theo quy định mới

Tin mới nhất

AtalinkGoldenCityAnGiangCaLinhKhoMia

lich-cup-dien

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthc2KienNghiDN3ttvtvDNCongCP

Logo hội viên

HD GroupAGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitechBK

Lượt truy cập

27446512
Hôm nay
Tất cả
7992
27446512